VÅRE PRISER

Kvalitetsløsninger til konkurransedyktige priser

Kontakt oss i dag! Kontakt oss i dag!

Prisoversikt :

Servicepriser

Service timepris: 798,- kr pluss moms.

Service timepris Uren side (tett kloakk/stakejobb/bio risikoarbeid) 1095,- kr pluss moms.

Service timepris montering av utstyr levert av kunde: 1198,- kr pluss moms.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kilometersats servicebil 11 kr/km. pr oppdrag

Verksted bilmatriell/verktøyslitasje 190,- kr pr serviceoppdrag.

Befaringer:

Ved oppmøte for og gi pris på større jobber som rehab av bad/kjøkken ol, er dette gratis.

Ved konsulent oppdrag, som foreksempel for og se på en lekkasje/skade, og gi pris eller skrive en rapport, er det IKKE gratis. Slikt arbeid/oppmøte blir fakturert.

Arbeidstid brukt for og finne og skaffe tilveie/selge en del som kunde sender bilde, eller ufullstendig informasjon på, slik at vi må bruke tid for og finne riktig del, blir fakturert.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Matriell/deler påslag varierer ut i fra dekningsgrader og rabatter, og konkurranse på produkter i markedet.

Vi tilbyr forhandlinger på priser for faste kunder, borettslag eller sameier, og organisasjoner/foreninger, mot serviceavtaler.

Generelle vilkår: Avtaler som ikke blir avbestillt innenfor arbeidstid dagen før, blir fakturert med 1 arbeidstime for tapt arbeidstid/inntekt.
Befaringer som ikke blir avlyst, som ellers er gratis, blir fakturert etter samme regel.

Utleie av arbeid til andre firmaer

Timespris: 595,- Pluss moms.

km-sats 7 kr/km

Bilmatriell/verktøyslitasje 160,- kr pr oppdrag/pr dag.

Faste priser.

På alle faste eller avtalte priser tilkommer km, og bil matriell posten, om ikke annet er avtalt. 

Vannmålerinstallasjon:

Fra 3900 kr inkl moms.  Der kommunen leverer vannmålerkonsoll og vannmåler, samt grov sil.

Inkluderer ekstra stoppekran over vannmåler, pluss direkte tilkobling på vanninnlegg og rør over, med 1 kobling til rør over måler, og en overgang under mot innvendig stoppekran.  Må det bygges om for og få plass til konsoll og måler,  blir dette tillegg. (400- 600,-)

Leveres ikke grovsil av kommunen, blir dette tillegg (500,-)

Fra 3900 kr inkl moms. Der rørlegger må levere vannmåler konsoll.  Samme betingelser som over.

Fra 6990 kr inkl moms,  der rørlegger må levere/selge vannmåler, grovsil, og konsoll.

Ekstra ombygging er tillegg. (ca 300-600 kr som regel).

km og bilmatriell post kommer i tillegg på alle priser.

Varmtvannsbereder skifte:

20 km kjøring er inkludert i berederskift prisen. Over 20 blir tillegg.

 

Inkluderer alle deler og arbeid, pluss bortkjøring av gammel bereder.

Bil matriell/slitasje posten er inkludert.

 

Oso 200 l bereder saga 10600kr inkl moms ferdig montert. Bolt on uten ombygning.

Oso 200 l m/innebygget ekspansjon 13400,- ferdig montert. Bolt on uten ombygning.

Oso 300 l bereder saga 14500 kr inkl moms ferdig montert. Bolt on uten ombygning.

For heat injection/ekstra element modeller, kommer et tillegg på ca 1000 kr.

Ved større ombygning/veldig gamle beredere, må det bergenes 500-1500 kr i tillegg.

Benkebereder:

Oso : 120 l 11990 kr inkl moms ferdig montert.

Med Waterguard: Fra 16,990,- inkl moms. (enkel waterguard m/strømstopp, uten fjernkontroll

Prisforhandlinger for sameier og borettslag ved forespørsel.

Hvis deler av kjøkkeninnredningen må demonteres for og skifte benkeberederen, så kommer dette i tillegg til prisene over. 500-1500,- kr

Waterguard/vannstopp ventiler med trådløst følersystem :

Waterguard smart stopp/nrl stoppen, eller tilsvarende. Med 1 trådløs føler og følertråd, samt fjernkontroll: Fra 6990,- Pluss moms. Avhengig av om vannet skal bygges om etter Waterguard eller ikke. (priseksempelet er når Waterguard kan monteres rett på vanninnlegget uten ombygning, kun innkapping.)

Enklere utgave singel Waterguard-ventil, eller tilsvarende. Montert rett på oppvaskmaskinsuttaket i kjøkkenbenk, eller på kaldtvannstilførsel i kjøkkenbenk: Fra 4900,- Pluss moms.

Enklere utgave dobbel ventil, montert på varmt og kaldt vann i kjøkkenbenk:
6600,- pluss moms.

Trykkreduksjonsventiler:

1/2" Honeywell 2900 kr inkl moms ferdig montert.

3/4" Honeywell 3600 kr inkl moms ferdig montert.

Når det ikke må bygges om/samme byggelengde.

Tilkobling av oppvaskmaskiner/vaskemaskiner:

Standard tilkobling når uttak for vann og avløp eksisterer, og maskin er montert/satt på plass. Oppvaskmaskin :

1600,- Pluss moms.

Inkluderer overganger og slangeklemmer, pluss skikkelig oppklamring av vann og avløpsslange for godkjent tilkobling.

Hvis vi skal sette inn maskinen, vatre opp og feste den, og borre inn rør : 2600,- Pluss moms. 

Vaskemaskin : Tilkobling til eksisterende uttak og oppvatring:

1600,- Pluss moms.

Service vannbårent varmeannlegg uten varmepumpe:

Elkjele/dobbeltmantlet bereder 3600,- Pluss moms.

Alle komponenter sjekkes. Etterfylling av vann. Tømming og test av ekspansjonskar. Etterfylling av luft i ekspansjonskar til ritkig trykk. Manuelt testing og visuell inspeksjon av alle komponenter. Se etter monteringsfeil, gi råd om utbedring. Innstilling av sirkulasjonspumpe, og shuntventil. Eventuelt elementer. Se over gulvvarme stokker og styringssystem. Smøre innmat i samestokker under aktuatorer.