VÅRE PRISER

Kvalitetsløsninger til konkurransedyktige priser

Kontakt oss i dag! Kontakt oss i dag!

Prisoversikt :

Servicepriser

Service timepris: 895,- kr pluss moms.

Service timepris Uren side (tett kloakk/stakejobb/bio risikoarbeid) 1195,- kr pluss moms.

Service timepris montering av utstyr levert av kunde: 1290,- kr pluss moms.

Det faktureres for påbegynt halvtime.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kilometersats servicebil 11 kr pr km.

Verksted bilmatriell/verktøyslitasje 220,- kr pr serviceoppdrag.

Befaringer:

Ved oppmøte for og gi pris på større jobber som rehab av bad/kjøkken ol, er dette gratis.

Ved konsulent oppdrag, som foreksempel for og se på en lekkasje/skade, og gi pris eller skrive en rapport, er det IKKE gratis. Slikt arbeid/oppmøte blir fakturert.

Ved avbestilling av avtalt arbeid med tid og dato, etter befaring, faktureres befaringen i sin helhet. 

Arbeidstid brukt for og finne og skaffe tilveie/selge en del som kunde sender bilde, eller ufullstendig informasjon på, slik at vi må bruke tid for og finne riktig del, blir fakturert.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Matriell/deler påslag varierer ut i fra dekningsgrader og rabatter, og konkurranse på produkter i markedet.

Vi tilbyr forhandlinger på priser for faste kunder, borettslag eller sameier, og organisasjoner/foreninger, mot serviceavtaler.

Generelle vilkår: Avtaler som ikke blir avbestillt innenfor arbeidstid dagen før, blir fakturert med 1 arbeidstime for tapt arbeidstid/inntekt.
Befaringer som ikke blir avlyst, som ellers er gratis, blir fakturert etter samme regel.

Utleie av arbeid til andre firmaer

Timespris: 695,- Pluss moms.

km-sats 8 kr/km

Bilmatriell/verktøyslitasje 190,- kr pr oppdrag/pr dag.

Faste priser.

På alle faste eller avtalte priser tilkommer km, og bil matriell posten, om ikke annet er avtalt. 

Vannmålerinstallasjon:

Fra 4900 kr inkl moms.  Der kommunen leverer vannmålerkonsoll og vannmåler, samt grov sil.

Inkluderer ekstra stoppekran over vannmåler, pluss direkte tilkobling på vanninnlegg og rør over, med 1 kobling til rør over måler, og en overgang under mot innvendig stoppekran.  Må det bygges om for og få plass til konsoll og måler,  blir dette tillegg. (400- 600,-)

Leveres ikke grovsil av kommunen, blir dette tillegg (500,-)

Fra 5900 kr inkl moms. Der rørlegger må levere vannmåler konsoll.  Samme betingelser som over.

Fra 7900 kr inkl moms,  der rørlegger må levere/selge vannmåler, grovsil, og konsoll.

Ekstra ombygging er tillegg. (ca 500-900 kr som regel).

km og bilmatriell post kommer i tillegg på alle priser.

Varmtvannsbereder skifte:

20 km kjøring er inkludert i berederskift prisen. Over 20 blir tillegg.

 

Inkluderer alle deler og arbeid, pluss bortkjøring av gammel bereder.

 

Oso 200 l bereder saga 13600 kr inkl moms ferdig montert. Bolt on uten ombygning.

Oso 200 l m/innebygget ekspansjon 14690 kr inkl moms ferdig montert. Bolt on uten ombygning.

Oso 300 l bereder saga 16990 kr inkl moms ferdig montert. Bolt on uten ombygning.

For heat injection/ekstra element modeller, kommer et tillegg på ca 1600 kr.

Nyhet: Oso saga S charge bereder pakke med saga 200 og 300, inkludert Charge smart styringsboks, og sensor stav, ferdig montert på strømledning og i tank. 

Oso S charge 200 l : 16 900,- kr inkl moms. (bolt on uten ombygning)

Oso Scharge 300 l : 19 900,-  kr inkl moms. (bolt on uten ombygning)

Ved større ombygning av tilkobling/ veldig gamle beredere, eller vanskelig adkomst, må det beregnes 1200-1900 kr inkl moms i tillegg.

Benkebereder:

Oso : 120 l 13990 kr inkl moms ferdig montert.

Med Waterguard: Fra 18,990,- inkl moms. (enkel waterguard m/strømstopp, uten fjernkontroll

Prisforhandlinger for sameier og borettslag ved forespørsel.

Hvis deler av kjøkkeninnredningen må demonteres for og skifte benkeberederen, så kommer dette i tillegg til prisene over. 900-1900,- kr inkludert moms.

På alle bereder skift, anbefales det og bygge om strøm tilkoblingen fra støpsel og åpen kontakt, til fast tilkobling i lukket boks med av og på bryter, etter NEK 400 Kravene. 

Waterguard/vannstopp ventiler med trådløst følersystem :

Waterguard smart stopp/nrl stoppen, eller tilsvarende. Med 1 trådløs føler og følertråd, samt fjernkontroll: Fra 6990,- Pluss moms. Avhengig av om vannet skal bygges om etter Waterguard eller ikke. (priseksempelet er når Waterguard kan monteres rett på vanninnlegget uten ombygning, kun innkapping.)

Enklere utgave singel Waterguard-ventil, eller tilsvarende. Montert rett på oppvaskmaskinsuttaket i kjøkkenbenk, eller på kaldtvannstilførsel i kjøkkenbenk: Fra 5990,- Pluss moms.

Enklere utgave dobbel ventil, montert på varmt og kaldt vann i kjøkkenbenk:
6990,- pluss moms.

Trykkreduksjonsventiler:

1/2" Honeywell 3490,- kr inkl moms ferdig montert.

3/4" Honeywell 3990,- kr inkl moms ferdig montert.

Når det ikke må bygges om/samme byggelengde.

Tilkobling av oppvaskmaskiner/vaskemaskiner:

Standard tilkobling når uttak for vann og avløp eksisterer, og maskin er montert/satt på plass. Oppvaskmaskin :

1990,- kr Pluss moms.

Inkluderer overganger og slangeklemmer, pluss skikkelig oppklamring av vann og avløpsslange for godkjent tilkobling.

Hvis vi skal sette inn maskinen, vatre opp og feste den, og borre inn rør : 2990,-kr Pluss moms. 

Vaskemaskin : Tilkobling til eksisterende uttak og oppvatring:

1990,- kr Pluss moms.

Service vannbårent varmeannlegg uten varmepumpe:

Elkjele/dobbeltmantlet bereder 3990,- Pluss moms.

Alle komponenter sjekkes. Etterfylling av vann. Tømming og test av ekspansjonskar. Etterfylling av luft i ekspansjonskar til ritkig trykk. Manuelt testing og visuell inspeksjon av alle komponenter. Se etter monteringsfeil, gi råd om utbedring. Innstilling av sirkulasjonspumpe, og shuntventil. Eventuelt elementer. Se over gulvvarme stokker og styringssystem. Smøre innmat i samestokker under aktuatorer.